Zubní protetika zahrnuje nahrazení ztracené části zubu, celého zubu nebo více zubů. Protetická léčba je náročná, vyžaduje více návštěv u zubaře a většinou je nutná spolupráce s laboratoří.

 

Korunky a můstky
V našem zubním centru zhotovujeme v současnosti metalokeramické a celokeramické korunky a můstky, výjimečně celokovové korunky. Samozřejmostí během ošetření je použití provizorních korunek a můstků vyrobených buď v ordinaci tzv. razidlovou metodou nebo zhotovených v laboratoři.
Korunku je nutné zhotovit tehdy, jestliže došlo k velké ztrátě zubní tkáně nebo k oslabení zubu a není možné použít zubní výplň (plombu). Je to jakýsi plášť nasazený na obroušený zub, který zpevní zbytek zubu.

Můstky jsou řešením pro náhradu ať už chybějícího jednoho nebo více zubů. Můstek je ukotven (nacementován) na okolní zuby, které tvoří jeho pilíře, nahrazované zuby tvoří v můstku mezičleny. Broušení zubů v rámci přípravy pro můstek je pro zuby poměrně velké trauma, a proto pokud to situace umožňuje a pacient řešení akceptuje, navrhujeme řešit náhradu ztracených zubů zubními implantáty. Někdy se vyskytne situace, kdy je vhodné zuby dlahovat.  Pro toto řešení může být můstek vhodnou volbou.

 

Metalokeramické (kovokeramické) korunky a můstky
Vnitřní část je tvořena kovovou kapnou, na níž je napálená porcelánová (keramická) vrstva. Metalokeramické korunky a můstky jsou dostatečně odolné a také esteticky přijatelné.

 

Celokeramické korunky a můstky
Nejenže jsou velice estetické, ale v současnosti mají již takovou pevnost, že mohou být používány nejen v přední, ale i v zadních částech chrupu. Tyto celokeramické korunky a můstky mají vnitřní kostru (kapnu) tvořenou z nekovového, vysoce odolného materiálu.

 

Fotokompozitní / Keramická inlay, onlay
Jde o náhrady používané u defektů zubů v zadních úsecích chrupu v případech, kdy je ztráta zubní tkáně natolik velká, že neumožňuje zhotovení klasické výplně.  Zároveň by bylo příliš agresivní preparovat zub už na korunku. Indikace pro toto ošetření jsou omezené a vždy záleží na posouzení konkrétní situace. Podmínkou ošetření je výborná zubní hygiena.

 

Snímatelné náhrady (protézy)
Jejich zhotovení je nutné, pokud pacient přišel o více zubů a nemá zájem nebo z nějakého důvodu nemůže podstoupit ošetření zubními implantáty, a na nich kotvenou zubní náhradu.

Skeletové zubní náhrady (protézy) a náhrady s litými kotevními prvky
Jsou stabilně ukotveny na zbývajících zubech litými (rigidními) sponami. Představují řešení trvanlivější a na rozdíl od protéz s drátěnými sponami nepoškozují zbytkový chrup.

 

Hybridní zubní náhrady (protézy)
Jsou připojeny ke zbytkovému chrupu prostřednictvím zásuvných spojů. Zuby, které nesou zásuvný spoj, je nutné okorunkovat. Stabilita těchto náhrad je velmi dobrá. Jde o finančně náročnější ošetření. Tento typ náhrad je také možné použít u bezzubých čelistí, kdy je protéza kotvena na zubních implantátech.

 

Celkové zubní náhrady (protézy)
Zhotovují se při ztrátě všech zubů, a to postupně, při několika návštěvách.

 

Imediátní (okamžité) zubní náhrady (protézy)
Jsou velmi důležité, jestliže potřebujeme u pacienta okamžitě doplnit defekt v zubním oblouku nebo nahradit všechny zuby po jejich vytržení (extrakcích) Tento typ náhrady je důležitý především pro estetiku pacienta, protože připravenou náhradu mu můžeme nasadit prakticky okamžitě po vytržení zubů. Po zhojení extrakčních ran provádíme trvalé řešení ať už definitivní protézou nebo zubními implantáty.

 

Objednejte se