stomatochirurg

Vystudoval všeobecné a zubní lékařství

Od roku 2007 pracoval na Klinice anesteziologie a resuscitace FN Motol.
Od roku 2011 pracuje na Odd. ústní, čelistní a obličejové chirurgie v Ústí nad Labem, připravuje se k atestaci z maxilofaciální chirurgie.


Věnuje se dentoalveolární chirurgii v celém rozsahu, specializuje se na kostní augmentace, implantologii, chirurgii měkkých tkání dutiny ústní.


Aktivně přednáší na tuzemských odborných akcích (Pracovní dny chirurgie baze lební, Ústecké stomatologické dny).
Pravidelně se účastní zahraničních i tuzemských vzdělávacích akcí (Astra Tech World Congress Gotenburg 2012; Implantology – Periodontology – Universita Graz 2015, 2017; 39th Annual Conference of the European Prosthodontics Association – EPA 2015; Advanced Implant Prosthodontics Course, Mediterranean Prosthodontic Institute, Castellon, Španělsko 2015 a další).