Naše pracoviště je od počátku navrženo tak, aby umožňovalo dodržet maximální úroveň hygieny. Prostory a veškeré vybavení je snadno dezinfikovatelné. Nástroje jsou sterilizovány v parním sterilizátoru. Filtrujeme vodu, abychom z ní odstranili všechny nežádoucí složky.   Děláme maximum pro bezpečnost pacientů.