zubní lékařka

Promovala na 1. lékařské fakultě UK v Praze, obor Zubní lékařství.

Motto: Motto: Zdravá ústa jsou prospěšná pro zdraví celého našeho těla.

Praxe a vzdělávání:

Osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař, 2006

Atestace Stomatologie 1. stupeň, 2004

Stomatologická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol, 3 roky

Zaměstnána v soukromé stomatologické, stomatochirurgické a parodontologické praxi 5 + 5 let

Teoretická a praktická školení nejen v povinném rozsahu celoživotního vzdělávání praktického zubního lékaře

Kurzy pro přípravu na osvědčení odbornosti Praktický zubní lékař

monika horackova 700 2

monika horackova 700 5

monika horackova 700 4