Stomatologie je technologicky náročný obor, který se velice rychle vyvíjí. Naše ordinace jsou vybaveny špičkovými přístroji – stomatologickými soupravami počínaje a diagnostickými přístroji konče. Více o vybavení...